Auktoriserad elinstallatör
Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket vilket är ett krav för att få utföra elarbeten på kunders anläggningar.  

Kabelspårningsutrustning
Vi lokaliserar rör och kanalisation med utrustning från Genny.
Innan ni gräver eller utför markarbeten på egen fastighet, kontakta oss så hjälper vi er att ta reda på var ledningar finns.

Värmekamera
Vi använder värmekamera från FLIR för att hitta fel och brister i er elanläggning. I elcentraler, fördelningspunkter och apparater kan vi lätt se om det är eller finns risk för varmgång och man kan då proaktivt åtgärda sådana problem. Bilder från mätningarna sparas tillsammans med mätpunkter och överlämnas i PDF-format.


EL

Inom el så arbetar vi i huvudsak med service och felsökning. Till vår hjälp har vi bland annat värmekamera, oscilloskop installationstestare och energilogger för både AC och DC.

Vi är auktoriserad elinstallatör och har de tillstånd och certifieringar som krävs för att jobba i elanläggningar.

Vi lämnar alltid fullständig dokumentation på utfört arbete. Exempelvis provningsprotokoll, kretsschemor och ritningar.

Energilogger
Med en energilogger kan man utföra olika typer av kontroller. Med utrustning från marknadsledande Chauvin-Arnoux kan vi långtidsmäta förbrukning och toppar i trefas-nät, såväl som i DC-nät. Att logga sin elanläggning är underlättande när man t.ex. vill installera nya strömkrävande utrustningar. Med en analys av anläggningens verkliga förbrukning vid specifika tidpunkter, kan man göra en bedömning av eventuella åtgärder som uppsäkring eller förläggning av nya kablage.

Partner-KNX
Vi är licensierad partner inom KNX. Det innebär att vi har programvaror, licens och hårdvara för att utföra programmering av er KNX-anläggning.


El

Auktoriserad elinstallatör
Kabelspårningsutrustning
Värmekamera
Certifierad KNX-partner

Läs mer

Fiber

INCERT fibercertifiering
OTDR och OLTS
Blåsfiberutrustning
Mikroskop

Läs mer

Nätverk

Certifiering ECS, TCS, 3M
Mät/test för kopparnät
Mät/test för WiFi
Mät/test för mobilrepeater

Läs mer

Antenn

CANT-auktoriserade
Byggnation koax, fiber
Mät/test DVB-T2/S2/C/PAL

Läs mer